1. Головна
  2. /
  3. Освітній процес
Інклюзивне навчання
Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».
Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.
«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).
Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.
Інклюзивне навчання:
Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.
Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.
Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.
Основа інклюзивного навчання
Всі учні:
Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.
Мають індивідуальні здібності й особливості.
Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.
Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.
Пізнають скрізь.
Хто такі діти з особливими потребами?
Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.
Що таке інвалідність?
«Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою.
Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства.
Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх.
Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід.
З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально – економічних обставинах.
Наше бачення інклюзивного навчання
Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.
Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі.
Переваги інклюзивного навчання.
Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно дозволяє їм:
Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.
Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.
Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.
Залучати батьків в процес навчання і життя школи.
Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.
Створювати дружні стосунки з іншими дітьми
Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.
Охорона праці та безпека життєдіяльності
**********

Людям із порушенням зору